Skartační lhůty

Jelikož celé účetnictví pořád přetrvává na fyzickém papíru a jelikož vše ohledně papírů firmy podléhá archiválii je nutné sledovat povinnou dobu uskladnění dokumentů

Typ dokumentu:Lhůta:
Daňové přiznáníNení potřeba archivovat1
SmlouvyDoba je různá2
Stejnopisy evidenčních listů3 roky
Účetní záznamy, které prokazují formu vedení účetnictví5 let
Účetní doklady (faktury, pokladní doklady, atd…)5 let
Účetní knihy5 let
Odpisové plány5 let
Inventurní soupisy5 let
Účtový rozvrh5 let
Účetní uzávěrka10 let
Výroční zpráva10 let
Daňové doklady pro DPH10 let
Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění30 let
1 Daňové přiznání není nutné skladovat, přesto je potřeba skladovat všechny doklady, které byli použity jako podklad pro zpracování daňového přiznání. My doporučujeme aspoň 5-10 let si ponechávat pro vlastní potřebu.
2 Smlouvy bývají velmi různorodé na uchovávání. Většina smluv si to určí sama při sestavování.